יוסף ויצמן , לשכת עורכי הדין בישראל | 2017
רועי צנזה , כנרת, זמורה ביתן | 2017
דורון מנשה , פרלשטיין-גינוסר | 2017
אורי ינאי וטלי גל , מאגנס | 2017
ראיף זריק ואילן סבן , נבו | 2017
אלי הלם , לשכת עורכי הדין בישראל | 2017
אלעד אופיר , בורסי | 2017