מהו ההבדל בין חיפוש בקטלוג הספרייה לבין חיפוש כולל/חיפוש אחד?

 

חיפוש בקטלוג הספרייה -> חיפוש של ספרים, ספרים אלקטרוניים, כתבי עת ותדפיסים שמהווים את אוסף הספרייה.

חיפוש כולל -> חיפוש גם באוסף הספרייה וגם של חומרים מחוצה לה. על פי ההרשאות הקיימות לספרייה.

בדרך כלל מספר התוצאות שיתקבל יהיה גדול יותר ממספר התוצאות של החיפוש בקטלוג הספרייה.

חשוב! על מנת לקבל תוצאות מירביות בשני סוגי החיפושים צריך לבצע הזדהות.