פרסומי סגל

 

Limor Riza "In Retrospect of 40 Years, Another Look at Andrews' Personal Deductions Argument: A Comparison of Charitable Contributions and Child-Care Expenses" DePaul Business & Commercial Law Journal 15(1) 55 (2016).


  משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (ראיף זריק ואילן סבן, 2017).


  אסף הרדוף "רומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי - בעקבות תיק זדורוב" מאזני משפט יא (2016).
 

  מאזני משפט בקטלוג הספרייה


  מיטל פינטו "על ההבדל בין הזכות לתרבות לזכות להתאגדות: בעקבות ספרו של גרשון גונטובניק 'הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות: בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות'" דין ודברים ט 516-497 (2016).
 

  דין ודברים בקטלוג הספרייה


  יוני מנדל, דפנה יצחקי ומיטל פינטו "רשמית שאינה מוכרת: על מעמדה המעורער של השפה הערבית בישראל והצורך לתקנו" גילוי דעת י 45-17 (2016).

Yehezkel Margalit "Bridging the Gap Between Intent and Status: A New Framework for Modern Parentage" Whittier Journal of Child and Family Advocacy 15(1) (2016).
 

   יחזקאל מרגלית "הורות משפטית מן הדין ומן הצדק" משפטים מז (2017).
 

  משפטים בקטלוג הספרייה


  אורית שמאי "הקשר בין השקעה ניכרת בעבודה לבין אושרם של עובדים" רבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי 1(2) 89 (2016).
 

Limor Riza "The Intrinsic Flaw in Taxation Impeding Tax Compliance" University of Pennsylvania Journal of Business Law 18 887 (2016).

 

Yehezkel Margalit "From Baby M to Baby M(anji): Regulating International Surrogacy Agreements" Journal of Law and Policy 24(1) (2016).

 אלעד אופיר תובענות ייצוגיות בישראל (2016).

 

Cohen, G. and Pavlodsky, Y. (2016). "On Analysts Earnings Forecast Mistakes". International Research Journal of Finance and Economics, 154,1-26.

Cohen, G. and Pavlodsky, Y. (2016). "China versus the U.S. who leads the financial markets?". China -USA Business Review, 15,10, 507-511.

אורנה אליגון דר "זכרונות מודחקים: ראיה משפטית במחלוקת חברתית – בעקבות ע"פ 3958/08 בני שמואל נ' מ"י" משפט וממשל יח (2017).

 

  משפט וממשל בקטלוג הספרייה


Orna Alyagon Darr "Narratives of ‘Sodomy’ and ‘Unnatural Offences’ in the Courts of Mandate Palestine (1918–1948)" Law and History Review 35(1) (2017).

 

Law and History Rewiew בקטלוג הספרייה


 בנציון שרשבסקי ומיכאל קורינאלדי דיני משפחה כרך שני (2016).

 

  דיני משפחה בקטלוג הספרייה


אסף פורת "זכות הערעור של העד?!" משפט מפתח 4 31 (2016).

 

משפט מפתח בקטלוג הספרייה


  אסף הרדוף "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס? על מחוקק אדיש, על תביעה יצירתית ועל דיני האונס, מטרתם וגבולותיהם" עלי משפט יג 65 (2016).

 

  עלי משפט בקטלוג הספרייה


  יצחק כהן ואמל ג'בארין "חקיקה שיפוטית במישור הדיוני - תביעה נגד נתבע אנונימי, בעקבות פרשת מור" עלי משפט יג 135 (2016).

 

  עלי משפט בקטלוג הספרייה